Návšteva v MŠ Budapeštianska 3

V decembri navštívili 1.C deti z MŠ Budapeštianska 3. Žiaci im ukázali, čo sa naučili v škole – čítať, písať ,počítať. Škôlkari pozvali prvákov na návštevu k nim.

22.februára  1.C navštívila deti v MŠ. Pochválili sa spevom a nakoniec si spolu  zaspievali . Žiaci sa zahrali s hračkami a aspoň na chvíľu sa vrátili do škôlkarských čias.