Zelený certifikát 2023

V roku 2023  sa žiaci našej školy opätovne  zapojili do zberu použitých batérií, Za nazbierané množstvo a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia  správnym triedením odpadov sme získali od spoločnosti SEWA  Zelený certifikát.

Žiakom veľmi pekne ďakujem.

Mária Horváthová

riaditeľka školy