Prírodovedná súťaž „Ukáž čo vieš“

Žiaci 4.A, 4.B a 4.C triedy sa v pondelok 15.4.2024 zúčastnili prírodovednej súťaže „Ukáž čo vieš“. Súťaž bola orientovaná na poznatky zo živej a neživej prírody. Žiaci svoje poznatky prezentovali cez skupinovú prácu na teste. Následne prezentovali poznatky cez umeleckú tvorbu, kde vytvárali obraz v ktorom spájali prvky živej aj neživej prírody.
Žiaci si spoločnú prácu a tvorbu patrične užili a odchádzali s dobrým pocitom.