Deň otvorených dverí 2024

Dňa 18. 3. 2024 sa v popoludňajších hodinách otvorili brány našej školy pre budúcich prvákov a ich rodičov. Deti si mohli pozrieť priestory, ktoré na nich čakajú v budúcom školskom roku a popritom sa zabaviť na rôznych stanovištiach, ktoré pre nich pripravili zamestnanci školy. Aktivita sa stretla s priaznivým ohlasom najmä u malých návštevníkov.
Deň otvorených dverí sa na našej škole stal už pravidelnou tradíciou.
Tešíme sa na stretnutie aj v budúcom školskom roku.