Koľko rečí vieš?

Stredu 31.1. si tretiaci a štvrtáci v ŠKD spríjemnili zábavným popoludním zameraným na cudzie jazyky. Každá triedna skupinka si vylosovala jeden cudzí jazyk, oboznámili sa s vlajkou krajiny, naučili sa základné informácie o danom jazyku a základné slovíčka. Na záver sa všetci zahrali anglickú verziu hry Kubo velí a naučili sa pesničku.