Talent show v ŠKD

Veľmi milé a zábavné popoludnie deti z ŠKD strávili v pondelok 11.3. v telocvični. Uskutočnil sa druhý ročník Talent show ŠKD. Jednotlivci aj skupinky z jednotlivých oddelení predviedli svoj talent v tanci, speve, recitácii, hre na hudobný nástroj, karate a gymnastike. Všetci účinkujúci boli odmenení búrlivým potleskom a milou vecnou cenou. Už sa tešíme na budúci rok.