Športové popoludnie v ŠKD

Deťom je pohyb veľmi blízky. Radi športujú aj v ŠKD. Keďže vonkajšie ihrisko v tomto ročnom období nevieme naplno využiť, športujeme v telocvični.
5.2. si svoje sily v deviatich disciplínach zmerali deti prvých ročníkov. Výborná atmosféra v duchu fair play podnietila deti k vynikajúcim výkonom.