Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

V stredu 3.5.2023 sa v Michalovciach konala krajská súťaž Hviezdoslavovho Kubína. Našu školu na nej reprezentovali E. Macková (8. ročník) a S. Macko (7. ročník). A obaja reprezentovali úspešne!

S. Macko sa stal víťazom III. kategórie prózy a postupuje do celoštátneho kola.

E. Macková sa umiestnila na 2.mieste s návrhom na postu v III. kategórii poézie.

Obom gratulujeme a v celoštátnom kole držíme palce.