18.5.2023 sa naši žiaci 1. a 2.st. zúčastnili súťaže hliadok mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje Územný spolok SČK Košice-mesto. Mladí zdravotníci si overili svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Naše družstvo mladých zdravotníkov v zložení žiakov 5.C : Soňa Čuchtová, Alex Revťák, Adrián Gríger, Vivien Lukačková a Matúš Saloň získali pekné 2. miesto. Blahoželáme.