ŠKD a ľudové tradíce

Prvý májový týždeň sa v našom ŠKD niesol v duchu ľudových tradícií. Deti sa v rôznych aktivitách a herných činnostiach oboznámili s prvkami našej ľudovej kultúry – piesňami, tancami, krojmi, remeslami, výrobkami, tradíciami. Deti si vyrobili jednoduché výrobky z textilu, filcu, kartónu a papiera so slovenskými ornamentami. Naučili sa ľudové piesne, rečňovanky, jednoduché tanečné kroky. Deti počas celého týždňa prejavili veľký záujem  o našu ľudovú kultúru, dievčatá si vlasy ozdobovali pestrými stužkami a niektoré prišli oblečené v kroji. Vyvrcholením Týždňa ľudových tradícií bola  výstavka rôznych predmetov s ľudovou tematikou v priestoroch chodby pred prváckymi triedami. Svojou troškou prispeli mnohí rodičia a tiež pani
vychovávateľky. Niektoré predmety deti videli po prvý krát a netušili na čo sa v minulosti používali. Výstavka bola veľmi pekné a poučná. Ďakujeme všetkým, ktorí nám predmety zapožičali a tým deťom priblížili kúsok našej histórie.