Zber vrchnáčikov

Pripomíname žiakom aj rodičom našej školy, že zber vrchnáčikov z PET fliaš stále trvá pre dieťa, ktorého rodičia nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie invalidného vozíka pre neho. Každý kto prinesie vrchnáčiky pomôže rodine dieťaťa a vy budete mať dobrý pocit, že pomáhate a ak ich prinesiete veľa budete aj na konci školského roka odmenení.

Od septembra prispeli: 2.A Feňovčík a ďalší žiaci, 2.D zbiera celá trieda, 3. D.Kanalašová, 5.A Bačo, 5.B Stoláriková, 5.C Bujnovská, Lévaiová, Lukačiková, 7.A Zambory, 7.B Jakubčáková, 8.B Kvaková, 9.A Želinská.

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní, veď si máme pomáhať.
Mgr. Oľga Hamplová vyučujúca

Zavrieť menu