Zber vrchnáčikov

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do rôznych zbierok a charitatívnych akcií. Dlhodobo zbierame aj vrchnáčiky z plastových fliaš, ktorými plníme kovové srdce na ich zber, ktoré je osadené neďaleko Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Peniaze za vrchnáčiky poputujú rôznym charitám a zároveň pomáhame prírode. Ďakujeme zberačom, ktorí prispievajú k hodnotnejšiemu svetu pre nás všetkých.