Záujmový útvar je určený pre žiakov 3. – 9. ročníka. Je zameraný na rozvíjanie bádateľských zručností, kreativity, algoritmického a logického myslenia prostredníctvom práce s Lego Spike stavebnicami, prislúchajúcim programovacím prostredím a programovacím prostredím Scratch. V rámci práce so stavebnicami si žiaci rozvíjajú kompetencie a zručnosti samostatnej práce ako aj práce v skupine.