Expert geniality show

V utorok 28.11.2023 sa konala celoslovenská súťaž Expert geniality show – vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov našej školy (5.B – 1 žiak, 5. C – 1 žiačka, 7. A – 6 žiakov, 7. B – 12 žiakov, 8. A – 11 žiakov).

Súťažilo sa v 6 témach:
Svetobežník,
Od Dunaja k Tatrám,
Mozgolamy,
Góly, body sekundy,
Tajomstvá prírody,
Do you speak English?

Najúspešnejšími riešiteľmi súťaže sa stali:
Martina Antošová – 7. B – v témach Mozgolamy (106.) a Tajomstvá prírody (104.) – celkovo 172. miesto
Dominik Feňovčík – 8. A – v témach Do you speak English (132.) a Tajomstvá prírody (8.) – celkovo 79. miesto
Daniel Dlugoš – 8. A – v témach Svetobežník (38.) a Do you speak English (97.) – – celkovo 97. miesto
Kristián Benke – 8. A – v téme Góly, body sekundy (30.)

Všetkým zúčastneným gratulujeme!