Jazykový kvet 2024

Dňa 16.4. 2024 sa uskutočnilo krajské finále jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci – Auróra Vasilenko z V.B a Samuel Macko z VIII.A boli znova úspešní a z 1. miesta v svojej
kategórii postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v júni. Terézia Pavlíková z VIII.A sa umiestnila na 4.mieste. Žiakom blahoželáme k postupu!