Workshop „Rozhodovanie“

Žiaci 8.C. triedy sa dňa 12.3.2024 zúčastnili unikátneho vzdelávacieho zážitkového workshopu OZ Post Bellum založeného na metóde dramatickej výchovy. Naši žiaci boli prostredníctvom zážitku
oboznámení s témami nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Po počiatočnom brainstormingu k otázke „Čo pre mňa znamená domov?“ a po teoretickom úvode, ktorý žiakom priblížil územné
zmeny po 1. sv. vojne, vznik nových politických strán na území novovzniknutého Československa a aj premenu spoločenskej atmosféry tridsiatych rokov 20. storočia, sa žiaci oboznámili so životom
mladého židovského dievčaťa Evy. V scénkach dramaticky znázornili kľúčové momenty z jej života, ktoré približovali nástup antisemitizmu v  30. rokoch 20. storočia. Cez skutočný príbeh,
prostredníctvom hrania rolí, prežívali zmeny v živote človeka, ktorý musí čeliť zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov a pozreli sa na tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami.
„Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť “ (Winston Churchill)