Zber gaštanov – vyhodnotenie

V pondelok 5. februára 2024 sa počas veľkej prestávky v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie zberu gaštanov za rok 2023. Za účasti vyše 50 žiakov školy sa ocenenia zúčastnila aj pani riaditeľka a pani zástupkyňa, ktoré prvým desiatim žiakom odovzdali vecné ceny. Všetci prítomní odišli aj so sladkou odmenou. Záujem o zber každoročne stúpa, zapája sa čoraz viac žiakov, aj rodičov. Rovnako sa zvyšuje množstvo nazberaných gaštanov. Všetkým zberačom ďakujeme za účasť.

Vyhodnotenie zberu gaštanov 2023
P.č. Priezvisko Meno Trieda Mmnožstvo v kg
1 Mačejková Viktória 2.D 617
2 Kováčová Kamila 7.B 366
3 Novysedlák Jozef 1.A 262,25
4 Garbera Štefan 1.D 255,5
5 Tomčík Teo 1.D 253
6 Fedorčák Darci  Elen 2.A 249
7 Grajcarová Laura 3.B 247
8 Trochanová Sára 1.D 238
9 Andrei Tomáš 4.B 82
10 Baňacký Tobias 6.A 74
Zberu sa zúčastnilo 114 žiakov.