Výtvarná výchova a vylomeniny

Aj tento školský rok sme na hodinách výtvarnej výchovy robili rôzne „vylomeniny“. Najlepšie sa nám však pracovalo vonku na školskom dvore. Hneď ako sa oteplilo sme vytiahli päty z tried a tvorili sme, vymýšľali …. až z toho vzniklo toto všetko.  Pozrite sa s nami!