Vyberám si život – súťaž plagátov

Počas Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý je vždy v tretí novembrový týždeň, bola na našej škole vyhlásená súťaž v tvorbe plagátov s témou – Vyberám si život (bez závislostí). Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 1. až 9. ročníka a ich úlohou bolo vytvoriť nápaditý plagát ľubovoľnou technikou.
Plagáty, ktoré prinášali žiaci boli rôznorodé a zaujímavé. Porota nakoniec rozhodla, že okrem prvých troch miest udelí aj čestné uznania.
Výsledky:
1. miesto – Terézia Pavlíková 8.A
2. miesto – Marek Jančura 6.A
3. miesto – Emma Sedlická 4.D
Čestné uznanie: Marcel Mihaľ 1.C
Patrik Kish 6.A

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme.