Sláva nám! Sláva nám! My sme slávni PRVÁCI !

Touto básničkou privítali žiaci z 1.A triedy spolu s p. uč. Kičurovou kamarátov z MŠ – Budapeštianska č.3, ktorí strávili jednu vyučovaciu hodinu v tejto triede. Prváci ukázali kamarátom – predškolákom ,ako vedia pracovať s počitačom , ako riešia úlohy zadané podťa pokynov , kroré si sami prečítajú a potom ich vypracujú.
Po vyriešení rôznych úloh si prváci vymenili miesto s predškolákmi. Tí sedeli už v naozajstnej školskej lavici . Spoločne si obkreslili svoje dlane , ako symbol kamarátstva .
Predškoláci odišli so žabkou, ktorú im prváci vyrobili v ŠKD ako symbol toho , že v septembri „doskackajú “ ako žabky predškoláci do veľkej školy- ZŠ Belehradská.
Tešíme sa na Vás!