Škola v mojom živote – informatická súťaž

Naša škola už šiesty rok za sebou organizovala celomestskú informatickú súťaž zameranú na tvorbu animácií, prezentácií, videí a blogov. Tohtoročná téma Škola v mojom živote neodradila účastníkov, ktorých bolo aj tento rok hojne. Tému každý poňal po svojom, či už rekapitulačne – čo sa v škole naučil priamo – alebo aj z iného uhla pohľadu – čo sa v škole naučil aj mimo vyučovania.

Odborná porota spomedzi všetkých súťažných prác vybrala tie najzaujímavejšie a najlepšie spracované.

Hodnotenia poroty sú nasledovné:
1.mieto: R. Schwirian – ZŠ Družicová 4 (video)
2.miesto: A. Vasilenko  – ZŠ Belehradská 21 (prezentácia)
3.miesto: P. Rendeš –  ZŠ Belehradská 21  (blog)

Čestné uznanie získavajú: K. Lehetová – ZŠ Drábová 3 a  (prezentácia) a L. Losenská –  ZŠ Belehradská 21 (prezentácia).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, do budúcna želáme len to dobré a  veríme, že sa v našej súťaži stretneme aj budúci rok.

Na záver si dovolíme parafrázovať výrok víťaza tohtoročnej súťaže: „Človek nemusí mať talent, ale keď tvrdo pracuje, dostane sa ďaleko.“ Veríme, že sa touto myšlienkou necháte inšpirovať aj vy.