Škola priateľská k deťom

Tento titul škola získala na základe splnených dvoch podmienok. Vzdelávacich aktivít v oblasti Podvýživy pre druhý stupeň a Dňa vody pre celú školu. Taktiež sme sa zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorá bola tento rok venovaná téme duševného zdravia.Výtažok zbierky pomôže deťom v chudobných krajinách.