Skok do prvej triedy v ŠKD

Každoročne sa tešíme na privítanie našich prvákov v ŠKD. Nebolo tomu inak ani tento rok. 26. septembra 2023 na školskom dvore za pomoci kamarátov z 3.A a 4.D triedy zložili sľub prváka a vydali sa na zdolávanie netradičných disciplín. Zabavili sa pri skoku z miesta s aktovkou na chrbte, pri hode papierovou guľou do odpadkového koša, pri behu so šlabikárom na hlave a nakoniec pri slalome s táckou s rekvizitami zo školskej jedálne. Všetci úspešne disciplíny zvládli, boli dekorovaní aktovkou a získali diplom právoplatného prváka. Prvákom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov
na našej škole.