S kamarátkou energiou

Dňa 12.9. sa 4. ročník zúčastnil v školskej telocvični akcie „S kamarátkou energiou“. Žiaci sa počas dňa striedali na rôznych stanoviskách (Preteky so svetlom, Balónové autíčka, Polčas rozpadu, Spoznaj vodík, Poskladaj a leť, Chutná elektrina). Na týchto stanoviskách sa nezameriavali len na energiu a jej obnoviteľné zdroje, ale  venovali sa napríklad aj aerodynamike letu, elektrickému obvodu, energii ukrytej v ovocí a zelenine či náhodnosti hodu žetónov. Žiaci na stanoviskách súťažili v tímoch a na konci akcie bolo vyhodnotenie. Pri vyhodnotení všetci žiaci získali vecnú cenu, napr. robota, knihu alebo fľašu na vodu. Žiaci si hravou a zábavnou formou precvičili poznatky ktoré už mali, no zároveň sa niečo nové a zaujímavé dozvedeli.