Premiantka školy

 

Ema Macková, VIII.C

premiantka školy v školskom roku 2022/2023

Dosiahnuté výraznejšie úspechy počas povinnej školskej dochádzky:

  • Superškola – prezentácia na PC: cena poroty (2020)
  • Technická olympiáda – okresné kolo: 3. miesto (2021)
  • Čo nám dala pandémia (celomestská súťaž ZŠ Belehradská 21) – 2. miesto (2021)
  • Šaliansky Maťko – okresné kolo: 1.miesto (2021), okresné kolo: 2.miesto (2022)
  • Beniakove Chynorany (recitačná súťaž) –  krajské kolo (PO a KE): 3. miesto (2022)
  • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: 2. miesto (2022), krajské kolo: 2.miesto, s návrhom na postup do celoštátneho kola (2023)

Osobná charakteristika:
Emka je usilovnou a cieľavedomou žiačkou našej školy. Má vzorný prístup k štúdiu. Počas celého štúdia dosahovala výborný prospech vo všetkých predmetoch. Jej vedomostný rozhľad je široký. Svoju inteligenciu a schopnosti preukázala nielen na vyučovacích hodinách, ale aj aktívnym zapájaním sa do mimoškolskej činnosti, do rôznych súťaží, v ktorých dosiahla úspešné umiestnenia. Vyznačuje sa húževnatosťou, spoľahlivosťou, vytrvalosťou, odbornosťou, ale aj samostatnosťou. V kolektíve triedy je obľúbená, uznávaná a priateľská, ochotná vždy pomôcť svojim spolužiakom, alebo  vyučujúcim. Je členkou Knižničného parlamentu, kde bola nominovaná z minuloročnej súťaže Kráľ detských čitateľov. V rámci literárno-dramatický odboru na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach účinkovala v divadelnom predstavení Príbeh sv. Mikuláša v Národnom divadle Košice (december 2022). Podieľala sa na príprave školského časopisu Trdielko. Rada varí.

Prajeme jej do budúcna veľa úspechov!