OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 Vážení rodičia,

  • na každý škol. rok rodičia prihlasujú svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni zápisným lístkom
  • zápisný lístok je k dispozícii na stránke škol. jedálne, kde si ho môžete vytlačiť a potom vyplnený a podpísaný lístok je potrebné doručiť administ. pracovníčke škol. jedálne
  •  zápisný lístok si tiež môžete vyzdvihnúť osobne v škol. jedálni
  • prihlášky treba doručiť hneď po vyplnení
  • prihlásiť sa dá aj telefonicky, mailom, osobne /t.č. 055/63 62 738, mob. 0911 845 014, mail: jedalenzsbelehradska@gmail.com/
  • tento škol. rok bude z technických príčin  do konca októbra zabezpečená strava pre deti 1. – 4. r. v ŠJ Juhoslovanská 2 a deti 5. – 9.r. v ŠJ Bruselská 
  •  stravovanie začína od 04. 09. 2018
  • prihlásiť na obedy sa už dá  od 28. 08. 2018 v čase od 8.00 – 11. 00 hod.
  •  čo sa týka odhlášok a prihlášok z obeda a platieb za obed to ostáva nezmenené/t.j. ŠJ Belehradská v čase 07.00 – 8.00 hod/
  •  v prípade nejasností sa môžete telefonicky alebo osobne informovať v školskej jedálni Belehradská 21

Za pochopenie a ústretovosť vám vopred ďakujeme

 

Ved. ŠJ: Chomjaková Viera

Adminis. Talpašová Martina

 

Zavrieť menu