Oznam školskej jedálne pre budúcich prvákov v šk. r. 2023/24

Vážení rodičia,

Posielame Vám aj zopár pokynov k tlačivám, ktoré je potrebné odovzdať v školskej jedální, aby mali vaše deti zabezpečené stravovanie v školskej jedálni od 01.09.2023.

  1.  Obidve tlačivá je potrebne vyplniť a podpísať /prihlášku aj žiadosť o dotáciu/
  2.  V žiadosti prosím podčiarknuť slovíčko žiadam o poskytnutie dotácie a nezabudnúť uviesť rodné číslo žiaka /dieťaťa/
  3. Obedy sú hradené z dotácie, rodičovi ostáva povinnosť úhrady režijných nákladov, každý mesiac v sume 5 € do 5.dňa v mesiaci.
  4. Tento poplatok posielajte na účet školskej jedálne t.j. SK26 5600 0000 0005 0440 0008
  5. Do poznámky pre prijímateľa nezabudnite uviesť meno + triedu /1.ročník/
  6. Kto ma záujem o stravovanie v školskej jedálni a poskytnutie dotácie od septembra prosím, nech doručí vyplnené tlačivo do školskej jedálne osobne alebo mailom (jedalenzsbelehradska@gmail.com) do 26.06.2023.
  7. Žiadame o dodržanie termínu, v opačnom prípadne nebude možné zabezpečiť poskytnutie dotácie na stravu vášmu dieťaťu od 01.09.2023

Prípade nejasnosti nás kontaktuje na mob.č. :
Adm. ŠJ Talpašová 0917 112 403
Ved. ŠJ Chomjaková 0911 845 014

Ďakujeme
S pozdravom
Školská jedáleň