Otvorená hodina pre rodičov 1.C

Dnes si žiaci 1.C s p. učiteľkou Képesovou pripravili pre rodičov prekvapenie. Pozvali ich na hodinu SJL a MAT. Chceli sa pochváliť čítaním, písaním a počítaním. Rodičia sa tešili a žiaci boli na seba pyšní.