Október – mesiac úcty k starším v ŠKD

Už tradične si  mesiac október v našom ŠKD pripomíname ako „Mesiac úcty k starším“. Deti rôznymi tvorivými aktivitami vyjadrili lásku a úctu  k svojim starým rodičom. Pripravili pre nich krásne darčeky a pripojili milé slová. Nezabudli sme ani na starkých v domovoch pre seniorov  a v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice sme im napísali a nakreslili krásne listy, ktoré ich iste potešia a tak im spríjemnia tieto jesenné
dni.