Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 7. februára sa v CVČ na Popradskej 86 konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali traja
žiaci, víťazi 3 kategórií školského kola: Marek Dobrovič z 3.B, Alex Vavrek z 5.B a Lia Tomášová zo 7.A triedy. Všetci traja súťažili so žiakmi košických škôl v rámci okresu Košice I. Podmienkou súťaže bol výrazný prednes slovenskej povesti v časovom rozsahu maximálne 6 minút spamäti. Odborná porota po zrelej úvahe nakoniec rozhodla takto: pekné 3. miesto a diplom získala Lia Tomášová zo 7.A v 3. súťažnej kategórii, čestné 1. miesto  a diplom si odniesol Alex Vavrek z 5.B v 2. kategórii. Výhercom srdečne blahoželáme a talentovanému Alexovi želáme už teraz veľa úspechov v ďalšom postupovom krajskom kole.