Náš Mikuláš!

V deň svätého Mikuláša, 6.12.2023 sa do školy hrnuli zástupy červených čiapok s bielou bombuľkou. Takto vyparádené deti, ktoré našli ráno vo svojich čižmičkách sladké prekvapenie, sa tešili, čo na ne bude čakať v budove školy. A veru, dúfali správne! Aj našu školu navštívil Mikuláš so svojimi
pomocníkmi, anjelmi i čertíkmi. V každej triede prvého stupňa si žiakov preskúšal z poslušnosti, láskavosti i šikovnosti. Deti v tejto skúške obstáli výborne a zaslúžili si sladkú pochúťku i ovocie. Žiaci druhého stupňa mali možnosť v tento sviatočný deň predviesť svoje zručnosti v zdolávaní prekážkovej dráhy, ktorú v telocvični pripravili Mikulášovi pomocníci z Rady rodičov. Počas súťaženia sa žiaci zabávali, smiali i povzbudzovali. Na záver boli vyhlásení víťazi jednotlivých ročníkov a všetci žiaci dostali sladko-zdravé odmeny. Veríme, že Mikulášovi sa u nás páčilo a o rok nás navštívi opäť.
Za organizáciu tohto dňa ďakujeme Rade rodičov.