NÁBOJ JUNIOR

Dňa 24.11.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Náboj Junior. Náboj Junior je tímová súťaž pre žiakov ZŠ a OG v matematike a fyzike. Snahou každého tímu je v priebehu 2 hodín vyriešiť čo najviac úloh. Súťaž sa konala na Gymnáziu Alejová. Našu školu zastupovali dve družstvá. Za 8. ročník nás reprezentovali žiaci Dominik Feňovčík (8.A), S. Macko (8.A), Tomáš Máté (8.B), Lenka Leňková (8.B) a za 9. ročník to boli žiaci Tobiáš Fida (9.A), Lukáš Kotián (9.A), Filip Kalanin (9.A), Oliver Sabol (9.A). Družstvo 8. ročníka sa umiestnilo na 13. mieste a družstvo 9. ročníka na 25. mieste. Súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.