Medzinárodný deň mieru

Medzinárodný deň mieru – sviatok ustanovený Valným zhromaždením OSN – sa každoročne oslavuje v rôznych štátoch 21. septembra. Je navrhnutý tak, aby podporoval nastolenie mieru na Zemi a odmietnutie násilia.

Ako vznikol?

   Vznikol v roku 1981, keď Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 36/67 vyhlásilo Medzinárodný deň mieru. Bol venovaný posilňovaniu ideálov mieru v rôznych štátoch, medzi rôznymi národmi a medzi nimi. Pôvodne sa tento sviatok slávil tretí septembrový utorok. Neskôr, v roku 2001, Valné zhromaždenie OSN jednohlasne prijalo rezolúciu, podľa ktorej sa od roku 2002 Medzinárodný deň mieru každoročne oslavuje 21. septembra ako Deň všeobecného prímeria a nenásilia. Ide o akýsi profesionálny sviatok OSN, keďže pôsobnosť tejto organizácie je spojená s odstraňovaním príčin a následkov vojenských konfliktov. Všetky krajiny sú požiadané, aby sa v tento deň zdržali vojenských akcií.

Obrad začiatku slávnosti oznamuje Zvon pokoja.  Bol vyrobený z mincí, ktoré nazbierali deti zo 60 krajín sveta. Priestranný nápis na ňom znie: „Nech žije univerzálny mier na celom svete.“ Zvonenie zvona pripomína ľudstvu, že mier je veľká hodnota a nestačí o ňom len snívať, na jeho dosiahnutie treba veľa a tvrdo pracovať.

   Symbol mieru je dielom Pabla Picassa – obraz holubice držiacej olivovú ratolesť v zobáku.

Čas mieru je požehnaním, ktoré nám dáva príležitosť žiť stabilný život: študovať, pracovať, vytvárať rodiny, uplatňovať svoje náboženské a sociálne práva a duchovne a morálne rásť. Chráňme ho!

Aké úžasné je žiť ako jedna priateľská rodina, posielať deti každý deň do školy, tešiť sa z nového dňa, ktorý prišiel a dýchať čistý vzduch.

Aj naša škola sa pripojila k tomuto odkazu. Žiaci vytvorili na hodinách rôzne práce, rozprávali sa o tejto problematike s učiteľmi a na základe skúseností žiakov z Ukrajiny si uvedomili to čarovné slovo MIER .