Medzinárodný deň detí v ŠKD

Stalo sa už tradíciou nášho školského klubu osláviť MDD športovým súťažným popoludním. Deti všetkých oddelení si medzi sebou zmerali sily  v tradičných športových disciplínach ako sú: skok z miesta, šprint, preskoky na švihadle, prekážkový a slalomový beh, kop na bránu či hod na kôš.
Zabavili sa tiež pri netradičných disciplínach: slalom s bedmintonovou raketou a košíkom, beh s plastovým vajíčkom na lyžičke, hod papierovou guľou do vedra či krúženie obručou. Všetky deti podali výnimočné výkony a zaslúžili si odmenu v podobe lízanky, magnetky a školskej potreby. Oslavy MDD sme potom zavŕšili veselou „Bublinomániou“. Deti sa zabávali vyfukovaním bublín z rôznych druhov bublifukov, za ktoré ďakujeme rodičom. Veselé a usmievavé tváre našich detí boli znamením, že tieto akcie sa vydarili. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Krásne leto všetkým praje kolektív vychovávateliek ŠKD.