MATEMATICKÁ SÚŤAŽ – LOMIHLAV

Dňa 1.12.2023 sa v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach uskutočnila ďalšia matematická súťaž LOMIHLAV. Súťažili štvorčlenné družstvá žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií (sekundy až kvarty).

Ich úlohou bolo správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže postupne získavali. Žiaci mali možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými.

Naše družstvo s názvom „Belehradskí matikári“ v zložení Martina Antošová, Nina Demjanovičová, Dominik Feňovčík a Tomáš Máté sa popasovalo s úlohami veľmi statočne a zo 49 družstiev skončili na 10. mieste. K úspešnej reprezentácii žiakom blahoželáme.