MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 24.1.2024 sa uskutočnilo v CVČ okresné kolo matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali Dorotka Feňovčíková z 5.A triedy, ktorá v kategórii Z5 sa umiestnila na 1. mieste a Dominik Feňovčík z 8.A triedy, ktorý v kategórii Z9 sa umiestnil na 9.-10. mieste. Žiakom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších matematických súťažiach.