„Koľko lásky“ 2023

V stredu 29.11.2023 sme odovzdávali krabice pre seniorov do charitatívnej zbierky „Koľko lásky“. Ide už o šiesty ročník tohto krásneho projektu. Jeho zakladateľkou je Janka Galatová, ktorá založila skupinu na sociálnej sieti a oslovila svojich známych, aby jej pomohli pripraviť darčekové krabice pre
seniorov v Senci. Dnes sa už táto zbierka organizuje po celom Slovensku, pomáha pri nej veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí sú kontaktnými osobami pre firmy, školy aj jednotlivcov.
Krabice sme zbierali v školskej jedálni a bolo dojímavé sledovať, ako deti nosili a nosili ťažké krabice naplnené až po vrch. Skutočne bolo vidieť, že sme si všetci dali záležať na obsahu krabíc, a že neboli naplnené iba z povinnosti, ale jednotlivé položky dôkladne vyberané s láskou a s úmyslom potešiť
seniorov.
Mnohí z nás pri ich príprave iste mysleli na svojich starkých, ktorých už nemáme možnosť obdarovať. Deti vytvorili aj krásne blahoželanie. Z krabíc plných lásky bola jedáleň plná lásky a nakoniec aj auto plné lásky. Presné množstvo krabíc sa nám nepodarilo spočítať, ale vraj do auta sa ich zmestí približne 80. A my sme museli krabice odnášať ešte dodatočne.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tejto krásnej akcii. Krabice sme naplnili nielen vecami ale aj našou pozitívnou energiou, ktorá, dúfajme, urobí krásne vianočné sviatky babkám a dedkom, pre ktorých sme ich s láskou chystali.
Prajeme Vám pekné a pokojné prežitie adventu.