Exkurzia KOSIT

Aj napriek veľmi chladnému počasiu sme to dali😊a zúčastnili sa exkurzie do spoločnosti KOSIT, konkrétne triedy 4.C a 4.D. V rámci tejto exkurzie sme sa oboznámili s fungovaním ZEVA, zariadenia na energetické využitie odpadov a ako správne triediť odpad.  Vedomosti si mohli žiaci precvičiť na interaktívnej hre: “Človeče nauč sa !” a tiež v rámci interaktívnej prednášky.