EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2023 – Belehradský spraťan

Aj tento rok sa naša škola zapojila do tohto krásneho projektu a deti sa poriadne vyšantili na prekážkovej dráhe. Hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“ – činorodosť, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.