Európsky týždeň mobility v ŠKD

Tohtoročnou témou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa pravidelne koná od 16. do 22. septembra je ,,Lepšia dostupnosť “ a motiváciou slogan ,, Cestujeme zodpovedne “. V tomto duchu sme pripravili aj aktivity pre deti v popoludňajších hodinách v školskom klube. Mladšie deti si pozreli videá s dopravnou témou, hrali pexesá na interaktívnej tabuli, či pracovali s interaktívnou náučnou hračkou s perom Hra do auta. Vymýšľali hádanky a pantomímu s dopravnou tematikou, vyrábali z lega dopravné prostriedky a rôzne dopravné situácie, kreslili dopravné prostriedky a vyrábali priestorové papierové výrobky: Auto a Do školy peši, Cyklista na nástenku. Hrali sa hry s dopravnou témou ako : Hra na taxík, Ako išiel Janko do sveta, Autoškola, či hmatovú hru: Čarovné vrece.
Staršie deti vyrábali dopravné značky z výkresov a špajlí, triedili obrázky s dopravnými prostriedkami, vyrábali dopravné pexeso, zahrali sa kvíz : Kráľ dopravných značiek a Kombinuj a choď ! Koncom týždňa v dňoch 22. a 23.9. sme si vyskúšali prekážkovú dráhu na školskom dvore, kde si deti
vyskúšali svoje zručnosti pri jazde na kolobežke. Mladšie deti si preverili svoje zručnosti jazdou na kolobežke pomedzi kužele, staršie si popri jazde zručnosti preverili aj svoje vedomosti o dopravných značkách. Súčasťou týchto pohybových aktivít bolo pripomínanie a vysvetlenie si tak dôležitých
ochranných prvkov detí ako je prilba, prípadne chrániče na ruky a nohy. Týmito aktivitami sme deťom ponúkli alternatívny spôsob prepravy na kratšie vzdialenosti a motivovali deti k aplikácii návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote.