Dopravná výchova

26.5. a 27.5. sa na školskom ihrisku uskutočnili aktivity s príslušníkom PZ. Žiaci sa oboznámili s dopravnými značkami a pravidlami cestnej premávky. Po absolvovaní teoretickej časti si mohli žiaci prakticky na kolobežkách vyskúšať rôzne dopravné situácie. Zažili aj stav opilosti, keď si ho mohli vyskúšať nasadením okuliarov, ktoré tento stav navodzujú. V závere hodiny žiaci získali osvedčenie za účasť na preventívnom projekte.