Didaktické hry

Dňa 16.09.2022, sa uskutočnili didaktické hry v parku Anička. Pre deti bol pripravený program v podobe športových hier, pri ktorých mali deti možnosť ukázať svoje zručnosti, ale aj spoluprácu v skupine. Aj napriek daždivému počasiu sa akcia uskutočnila a všetci sme sa dobre zabavili.