DEŇ ÚSMEVU NA ZŠ BELEHRADSKÁ 21

Milí rodičia.

My – Vaše deti sa dnes usmievame. A čo Vy?

Nezabúdajte, že:
„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel – a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.“

Mária Horváthová