Čítajme si

Naša ZŠ sa v spolupráci so Školskou knižnicou v tomto roku zapojila do projektu Čítajme si …, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Počas týždňa si čítali deti z prvého a druhého stupňa knihy, ktoré rozoberali ich detské problémy a spolu sme diskutovali o možnostiach ich riešenia.Súčasťou projektu bola myšlienka čítania ako bezpečne stráveného voľného času.Do projektu sa zapojilo celkovo 270 žiakov.Veríme, že budeme súčasťou nového celoslovenského rekordu v počte účastníkov projektu.