Bielkoviny u prvákov

Čo sú to bielkoviny?
Kde sa bielkoviny nachádzajú?
Toto sú otázky na ktoré prišli dať odpoveď žiakom prvých ročníkov na našej základnej škole dve pracovníčky SAV v Košiciach (pani Antošová a pani Bednáriková). Žiaci tak mali šancu zahrať sa na skutočných vedeckých pracovníkov a dokázať vlastnou činnosťou a skúsenosťou prítomnosť bielkovín v niektorých potravinách.
Pracovali v skupinách, kde si vyskúšali prácu s pipetami, mohli pomocou stavebnice vymodelovať tvary bielkovín podľa vlastnej fantázie, alebo si mohli nakresliť a vymaľovať obrázky bielkovín. Táto činnosť žiakov mimoriadne zaujala a odniesli si z hodiny veľa príjemných zážitkov a úplne nových skúseností.
Ď A K U J E M E !