22.marec – Svetový deň vody

Svetový deň vody sa každoročne na celom svete pripomína 22. marca od roku 1993. Valné zhromaždenie OSN tento deň vyhlásilo v roku 1992 na konferencii v Rio de Janeiro v Brazílii. Odvtedy členské krajiny na sviatok vody pripravujú rôzne aktivity na podporu informovanosti verejnosti o význame vody.
Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou. Aj v našej škole si
žiaci tento deň pripomínajú rozhlasovou reláciu, aktivitami s p. učiteľkami, výtvarnými prácami. A nezabudni : „Bez vody nie je život .“