21. september – Medzinárodný deň mieru

Dnešný deň sme si v našej škole pripomenuli dôležitosť slova mier. Na hodinách sme sa rozprávali o vzniku a potrebe OSN, jej úlohe pri mierových aktivitách. Medzinárodný deň mieru, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1981.Počas Medzinárodného dňa mieru OSN žiada o 24-hodinové zastavenie všetkých nepriateľských akcií na celom svete. Zároveň podnecuje ľudí k tomu, aby si na poludnie minútou ticha uctili obete vojny a násilia. Tento deň sa začína slávnostnou ceremóniou v Sade mieru v newyorskom sídle OSN, kde sa rozozvučí Zvon mieru odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov. Po zaznení zvona generálny tajomník OSN António Guterres prednesie svoj príhovor.