Tri lipy

Dňa 18. apríla 2023 dopoludnia sa na našom sídlisku na priestranstve pred vchodom do kostola Sv. Dominika Savia konalo podujatie Tri lipy slovenskej štátnosti venované 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Túto slávnosť zorganizovali: Mestská časť KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE, Farnosť Sv. Dominika Savia a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej. Okrem pozvaných hostí sa tu zúčastnili aj naši žiaci 6.B a 7.B triedy ako diváci a programom prispeli žiaci – hudobníci, speváci a recitátori pod vedením p.uč.Andrijkovej. Prítomní si vypočuli našu hymnu, slávnostné príhovory a kultúrny program. Nakoniec sa pristúpilo k sadeniu troch pamätných líp – pri jednej z nich pomáhala aj naša pani riaditeľka.

Žiakom sa toto podujatie páčilo a do svojho života si ponesú pekné spomienky na tri pekné lipy, ktoré uvidia rásť.