Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Dňa 25.- 26.09.2023 sa v telocvični školy uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3.ročníka. Cieľom tohto projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov jeho dieťaťa. Žiaci plnili rôzne úlohy – behali na čas, kotúľali lopty, hrali vlajkovú naháňačku, robili zhyby… Tieto úlohy sa každoročne robia na všetkých školách. Zároveň majú  poradiť alebo nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Úlohy boli zábavné a žiakom sa páčili.