Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – 2023

V apríli 2023 prebiehala celoslovenská súťaž  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, na ktorej sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú a často si odnesú aj ceny. Aj tohto roku tomu bolo tak.

V elektronickej časti kategórie I.  sa na 2. mieste sa umiestnil Robko Šudík zo 6. ročníka, na 3.mieste sa umiestnil S. Macko  zo 7. ročníka.

Reprezentantom ďakujeme a do budúcna prajeme ďalšie úspechy.