Finálove kolo detskej atletiky žiakov

V sobotu 11.5. 2024 sa uskutočnilo finálove kolo detskej atletiky žiakov košických škôl. Zúčastnilo sa ho 6 škôl a žiaci našej ZŠ Belehradská 21, Košice sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste.
Súťažili títo žiaci: 1.D trieda – Liliana Lešková a Sára Trochanová, z 2.D triedy – Jakub Sabol a Jakub Dolník, z 3.B triedy Adrián Klema a Samuel Papuga, zo 4.B triedy Lucia Kotianová a Karin Kováčová. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších športových úspechov.